SANG ÉN TIL ÉN

 

  Sang - én til én


"Hej Lisa. Jeg vil blot overbringe rosen fra personalet, som

beretter om at "Villy" var i så dejligt og vågent humør

efter dit seneste besøg. Tak!:)" Medarbejder på et plejehjem, forår 2020Jeg har igennem mange år besøgt demensklubber og plejehjem og sunget

og spillet sammen med demente borgere i grupper. Det har altid haft en
gavnlig effekt. Det viser de mange positive tilbagemeldinger.


På det seneste er jeg begyndt at synge og spille én til én med demente
borgere,
som det kan svært at komme i kontakt med. Det har vist sig at
give en rigtig god respons.

På nettet ligger der mange artikler og ikke mindst fine klip fra tv-indslag,

hvor man kan se, hvordan borgere med svær demens liver op med sang
og musik. Det er også min erfaring spiller én til én med en dement borger.

SÅDAN FOREGÅR DET:
Jeg besøger din pårørende i et forløb på min. tre gange med 2-7 dages interval.
Første gang for at finde ud af hvilken sang og musik, der skaber kontakt.

Alle tre gange er der basis for at skabe kontakt og åbenhed.

Herefter evaluerer du og jeg, og du kan tage stilling til, om vi skal fortsætte.

Pris: 1.275,- for tre gange.
Varighed: 40-60 min. pr. gang.

 

Sang med demens. Illustration: Henning Rahbek


Lisa Kock Nielsen, Aarhus, tlf: 24 47 40 67, mail: post@lisanielsen.dk
www.lisanielsendk